تبلیغات در کارواش

کارواش قرنی یکی از پر رفت و آمد ترین کارواش های کرمان از نظر نرخ ورود و خروج خودرو می باشد و بالطبع تبلیغ شما در معرض دید افراد زیادی قرار دارد با توجه به قیمت های مناسب و ایده آل تبلیغات بنری در این کارواش، پیشنهاد ما به شما استفاده از این مکان شلوغ برای تبلیغات است