نقاشی سه بعدی

نقاشی سه بعدی چیست؟ چگونه آن ها می توانند کسب و کار و تجارت ما را متحول کنند؟

به تمایل شما برای استفاده از تبلیغات خلاقانه نقاشی سه بعدی تبریک می گوییم. نقاشی سه بعدی یا آنامورفیک، تکنیکی است که برای تحریف یک تصویر به گونه ای که از یک منظر درست، احساس بودن در آن فضا را(فضای واقعی) القاء می کند، استفاده می شود. نقاشی سه بعدی، تصویری است که ما برای دیدن عادت کرده ایم ، که به معنی ارتفاع ، عمق و عرض است.

 ممکن است تابلوهای سه بعدی را دیده باشید که شبیه یک شی واقعی از سطح نقاشی بیرون می آید. در واقع نقاشی سه بعدی چیزی شبیه چاپ سه بعدی است. چاپ سه بعدی فرایندی برای ساختن یک شی فیزیکی از یک مدل دیجیتالی سه بعدی است که معمولاً با قرار دادن لایه های نازک متوالی یک ماده انجام می شود.

طراحی هر چیزی یک استعداد است که از تمرین و مشاهده حرفه ای و خاص ناشی می شود ، مهم نیست که ابزار مورد استفاده شما مداد است یا کامپیوتر. حتی بهترین نرم افزار سه بعدی بدون استعداد شما فایده ای نخواهد داشت.

ترسیم یک تصویر سه بعدی آسان است. شما فقط باید از یک منظر خاص به نقاشی نگاه کنید. در واقع یکی از محدودیت های نقاشی سه بعدی همین است که از یک منظر، حس سه بعدی را در مغز ما بوجود می آورند. در حقیقی هنر سه بعدی به دنبال خلق تصویری است که درک عمق را ارائه می دهد. هنگامی که تصویر سه بعدی به گونه ای تعاملی ساخته می شود که بیننده احساس کند درگیر صحنه است ، این تجربه واقعیت مجازی نامیده می شود .

تصور می شود که این سبک هنری ، معروف به آنامورفوز ، یک تکنیک باستانی است. با این حال ، در سال های اخیر از بازگشت به محبوبیت برخوردار بوده است و در همه جا از نقاشی های خطی ساده تا هنر پیاده رو پیچیده دیده شده است. در آغاز قرن پانزدهم ، نقاشی چشم انداز در ایتالیا ابداع شد تا به نقاشی ها نمای واقعی تری بدهد. مشاهده اصلی در این مورد این بود که افق همیشه در سطح چشم بیننده است و نقاط ناپدید وجود دارد. نقاشان می خواستند نقاشی های دیواری را روی دیوارها و سقف ها بسازند که در آن نقطه دید مستقیم از جلو نبود ، بلکه از یک زاویه مشخص بود برای این منظور آنها مجبور شدند از ترفند آنامورفوز استفاده کنند. “چشم لئوناردو” اثر لئوناردو داوینچی یکی از اولین نمونه ها در ایجاد نقاشی سه بعدی است.

حال در قرن پیش رو، از نقاشی سه بعدی چه بروی آسفالت خیابان یا پیاده رو و چه بر روی دیوار، برای تبلیغات نیز بهره گرفته می شود در واقع تولیدکنندگان محصول و یا ارائه دهندگان خدمات می توانند با نقاشی سه بعدی، برند سازی کنند و  باعث شوند که برند در ذهن مخاطب جلوه گری کرده و پایداری مادام العمری پیدا نماید و کسب و کار و تجارتشان را  در اولویت اول انتخاب توسط مشتریان قرار دهند.