پکیج پیشنهادات تبلیغاتی مقرون به صرفه

پیشنهاد چهارم
2/500/000 تومان
 • تبلیغ بنری در کارواش (1 ماهه)
 • پست و استوری (24 ساعت)
 • تبلیغ در واتساپ سنپر (1 ماهه)
 • تبلیغ بنری در سایت سنپر (2 هفته ای)
 • موشن گرافیک (60 ثانیه)
 • کارت ویزیت (1000 عدد)
 • پیامک تبلیغاتی (500 عدد)
 • تراکت آ5 (1000 عدد)
 • کارت ویزیت الکترونیکی
 • لیوان کاغذی(1000 عدد)
 • تقویم دیواری(1000 عدد)
پیشنهاد سوم
1/950/000 تومان
 • تبلیغ بنری در کارواش (1 ماهه)
 • پست و استوری (24 ساعت)
 • تبلیغ در واتساپ سنپر (1 ماهه)
 • تبلیغ بنری در سایت سنپر (2 هفته ای)
 • موشن گرافیک (30 ثانیه)
 • کارت ویزیت (1000 عدد)
 • پیامک تبلیغاتی (1000 عدد)
 • ارسال ایمیل (200 عدد)
 • تراکت سایز آ6 (1000 عدد)
 • لیوان کاغذی (500 عدد)
 • کارت ویزیت الکترونیکی
پیشنهاد دوم
1/350/000 تومان
 • تبلیغ بنری در کارواش (2 هفته ای)
 • پست و استوری (24 ساعت)
 • تبلیغ در واتساپ سنپر (2 هفته ای)
 • تبلیغ بنری در سایت سنپر (2 هفته ای)
 • موشن گرافیک (30 ثانیه)
 • کارت ویزیت (1000 عدد)
 • پیامک تبلیغاتی (1000 عدد)
 • تحویل سایت وردپرسی
پیشنهاد اول
950/000 تومان
 • تبلیغ بنری در کارواش (2 هفته ای)
 • پست و استوری (24 ساعت)
 • تبلیغ در واتساپ سنپر (2 هفته ای)
 • تبلیغ بنری در سایت سنپر (2 هفته ای)
 • موشن گرافیک (20 ثانیه)
 • کارت ویزیت (1000 عدد)
 • پیامک تبلیغاتی (500 عدد)