ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    هر گونه انتقاد، شکایت، پیشنهاد، درخواست و راهنمایی را فقط از طریق ارسال تیکت انجام دهید تا پاسخگویی مناسبی دریافت نمائید

    بسیار خب